PRIEMYSELNÁ Automatizácia váženia a procesov

SCALIS je automatizovaný systém navrhnutý na zjednodušenie a optimalizáciu procesov vo firme a priemyselné váženie.

Vďaka svojim funkciám umožňuje efektívnejšie procesovať a rýchlejšie váženie, čo následne vedie k zníženiu nákladov na pracovnú silu.

Jedným z hlavných cieľov systému je odstrániť potrebu ručného zadávania údajov, ktoré je často časovo náročné a zvyšuje riziko chýb. Systém SCALIS to dosahuje ukladaním identifikačných údajov váženého materiálu do databázy a pridávaním fotografií k týmto údajom. Týmto spôsobom zabezpečuje presné a spoľahlivé informácie o váženom materiáli. Okrem toho minimalizuje potrebu manuálneho zásahu, čím znižuje riziko ľudskej chyby a zároveň zvyšuje presnosť celého procesu váženia.

SCALIS AUTOMATY

SCALIS nie je len systém váženia, ale kompletné riešenie, ktoré spája automatizáciu, bezpečnosť a flexibilitu. Zefektívnenie procesov, presné údaje a minimalizácia manuálnych zásahov robia zo systému SCALIS ideálne riešenie pre všetky odvetvia, ktoré vyžadujú spoľahlivé váženie a správu údajov.

Zlepšite svoje procesy ešte dnes pomocou systému SCALIS.

príslušenstvo

Zobrazovanie hmotnosti, LED, výška číslic 100 mm, početčíslic 6, zabudovaný sveteľný senzor, IP 65.

Čítanie ŠPZ spredu a zo zadu, textový súbor sa ukladá prievidencii váženia + fotografia s ŠPZ sa ukladá kukonkrétnemu váženiu. Kamerový systém je možnérozšíriť o bezpečnostný areálový systém s nahrávanímzáznamu.

LED farba červená a zelená. Semafor je možné ovládaťautomaticky pomocou softvéru alebo manuálne.

Slúžia pre kontrolu správnosti umiestnenia vozidla naváhe. V prípade, že vozidlo nie je umiestnené celou svojouváhou na vážnom moste, závory nedovolia pokračovať vovážení. Súčasťou optozávor sú stĺpy.

Štandardná dĺžka ramena 3m. dlhšie rameno navyžiadanie. Závory je možné ovládať automaticky,diaľkovým ovládačom alebo manuálne. Obojstranná verzia– ľavá a pravá. Na vyžiadanie môžu byť ovládané indukčnouslučkou.

Pre kamery, semafory, displej. Štandardná výška 3m. Inávýška na vyžiadanie. Hranatý 100x100mm.