Automat S – prípadová štúdia

V súčasnej dobe je efektívne riadenie a monitorovanie váženia vozidiel kľúčovým prvkom pre mnohé podniky v logistickom a prepravnom odvetví. Súčasné technologické trendy posúvajú tento proces ešte ďalej s využitím RFID a QR kódov, čo umožňuje rýchlejšie a spoľahlivejšie spracovanie údajov. V tomto článku preskúmame fungovanie systému, ktorý kombinuje obe tieto technológie a zároveň prináša výhody optimalizácie a zvýšenej flexibility.

1A: Využitie RFID kariet

Obsluha systému prvého bodu procesu nahráva vodičovi kartu RFID s dôležitými údajmi, ako sú evidenčné čísla vozidla (EČV), materiál, názov firmy a prepravca. Táto karta RFID slúži ako identifikačný nástroj a zabezpečuje, že vodič má oprávnenie na váženie. Kartu RFID možno používať opakovane až do prípadného zablokovania.

1B: Implementácia QR kódov

Alternatívne, systém umožňuje použitie QR kódov, ktoré sú generované v softvéri a zaslané vodičovi e-mailom. Tieto QR kódy sú následne použité vodičom na identifikáciu a súvisiace procesy. Dĺžka platnosti QR kódu je nastaviteľná, čo umožňuje flexibilitu v rôznych situáciách – od jedného použitia po celý rok.

2: Proces váženia

Po príchode na váhu, vodič použije svoju RFID kartu alebo QR kód k načítaniu potrebných údajov. Systém spustí prvé váženie a uloží ho. V prípade použitia QR kódu, vodič priloží k dokumentu alebo telefónu s QR kódom.

3: Nákladka

Po naložení pokračuje vozidlo na druhé váženie.

4: Uzavrenie VÁŽENIA

Po naložení sa vodič vráti na váhu, kde systém vykoná druhé váženie a uzavrie ho. Následne sa vytlačí vážny lístok, ktorý obsahuje všetky relevantné údaje.

Rozšírenie systému

Okrem uvedených funkcií je možné systém rozšíriť o ďalšie možnosti, ako je napríklad tlač vážneho lístka priamo na terminály váh. Toto rozšírenie prinaša ďalšiu úroveň efektivity a pohodlia v procese váženia.1

Spoločnosť, ktorá využíva kombináciu RFID a QR kódov v systéme váženia vozidiel, môže dosiahnuť výrazné zlepšenie svojich logistických procesov. Tieto moderné technológie prinášajú nielen spoľahlivosť a efektivitu, ale aj flexibilitu a možnosť rozšírenia funkcií podľa potrieb podniku.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Najnovšie príspevky

Kontaktujte nás